Η κυκλοφορία των πλοίων έχει επιβραδυνθεί στη διώρυγα του Σουέζ, καθώς το Ελληνικό τάνκερ  «MINERVA NIKE» και το Ιταλικό

«RUMFORD» εμφανίσθηκαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο νότιο τμήμα της διώρυγας, σύμφωνα με ναυτιλιακούς ιστότοπους.

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ δήλωσε στο Reuters, ότι το πρόβλημα διήρκεσε περί τα 10 λεπτά και «έχει διευθετηθεί».