ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

16:00-19:00

16:00 - 16:15: Προσέλευση - Εγγραφές

16:15 - 16:30: Χαιρετισμοί

16:30 - 17:00:

17:00-17:30:

«Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(Π.Ο.Υ.) Εκστρατεία για την ορθή χρήση

αντιβιοτικών »

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρόεδρος της

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα

«Τα αντιβιοτικά και ο Έλληνας πολίτης: Ευθύνη όλων μας η διάσωσή τους»

Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Χημειοθεραπείας

17:30 - 17:45: Ερωτήσεις-Διάλειμμα

17:45 - 18:15: «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης (European Center Disease Control): e-bug»:

Εκπαιδευτικό Υλικό. Παρουσίαση οδηγού εργασίας για τα παιδιά.

Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

18:15 - 18:30: Παρουσίαση Παιδικού Παραμυθιού στα πλαίσια της εκστρατείας «Μύθοι και

Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά»

Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Χημειοθεραπείας

18.30-19.00: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Συντονιστής:

Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ψυχίατρος-Υγιεινολόγος, Γενικός Διευθυντής

ΕΔΔΥΠΠΥ