Έρευνα Αττικής με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες την περίοδο της πανδημίας, μέσα από τα μάτια των καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε

από την Pulse RC για το Ε.Ε.Α (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Ακολουθεί η συνοπτική ταυτότητα της έρευνας και αναλυτικά σε πίνακες η συλλογή στοιχείων.

Εταιρεία: Pulse RC
Εντολέας: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.)
Τύπος ερευνών: Τηλεφωνικές (enhanced C.A.T.I., C.A.S.I.) με χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
Γεωγραφική κάλυψη: Περιφέρεια Αττικής
Δείγμα: 1.106 ενήλικοι (17 και άνω)
Διάστημα συλλογής στοιχείων: 21, 22, 23 και 28 Δεκεμβρίου 2020
Δειγματοληπτικό σφάλμα: Με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 3%

Η Pulse RC είναι μέλος της ESOMAR, του συστήματος «Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων», του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους. * Ενδεικτικά αποτελέσματα (βάσεις μικρότερες του 100)
www.pulserc.gr