Του Κρικόρ Τσακιτζιάν 

Άλλο ένα παράδοξο έρχεται στην επιφάνεια με τα κλειστά επαγγέλματα, που θα έπρεπε να έχουν ανοίξει εδώ και χρόνια.

Πρόκειται για το επάγγελμα των ξεναγών, που παραμένει ακόμη και σήμερα κλειστό. Το υπουργείο τουρισμού, επί εποχής της αειμνήστου κ. Κουντουρά και συγκεκριμένα το 2017, πάγωσε το πρόγραμμα που ίσχυε για την απόκτηση πιστοποίησης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, δίμηνης κατάρτισης για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων, των ανθρωπιστικών σχολών, καθώς και των τμημάτων ιστορίας και αρχαιολογίας. Από τότε λειτουργούν μόνο οι σχολές διετούς φοίτησης, στις οποίες συμμετέχουν κατά 70% τελειόφοιτοι λυκείου και κατά 30% τελειόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι άρτια καταρτισμένοι σε θέματα ιστορίας και αρχαιολογίας τελειόφοιτοι των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών, να μη μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού ως ιδιώτες και να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, αφού ούτε στο δημόσιο μπορούν προσληφθούν. Να σημειωθεί ότι το 2017 που επαναλειτούργησε η σχολή ξεναγών διετούς παρακολούθησης, από τους 37 ξεναγούς που βγήκαν, μόλις 4 προέρχονταν από τα τμήματα αρχαιολόγων, ιστορίας και ανθρωπιστικών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Αν είναι δυνατόν, να θεωρεί το Υπουργείο Τουρισμού ότι οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί και τα συναφή επαγγέλματα, δεν μπορούν να γίνουν ξεναγοί, αλλά μπορούν εύκολα να γίνουν, μόνο όσοι είναι τελειόφοιτοι λυκείου και με τον τρόπο αυτό, να κρατούν ακόμη και σήμερα το επάγγελμα κλειστό. Οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί, ξεκίνησαν μια προσπάθεια ενεργοποίησης εκ νέου του νόμου 4093/2012 σύμφωνα με τον οποίο οι συγκεκριμένοι κλάδοι να μπορούν να παρακολουθήσουν, όπως προβλεπόταν, δίμηνα σεμινάρια και να πάρουν την πιστοποίηση για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Μέσω διαδικτύου συλλέγουν υπογραφές, που όπως φαίνεται θα τους χρησιμεύσουν στην δικαστική τους προσφυγή που θα ασκήσουν, στην περίπτωση που συνεχίσουν να κλείνουν τα αφτιά τους οι αρμόδιοι του Υπουργείου Τουρισμού.