Επιμέλεια: Σουζάνα Κλημεντίδη, Δικηγόρος, Συνεργάτης ΕΕΑ

Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα χρονικά όρια εργασίας των μισθωτών αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα των εργασιακών σχέσεων, καθότι δεν καθορίζουν απλά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά ρυθμίζουν και τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής αυτής. Οι συγκεκριμένες δε ρυθμίσεις συνδέονται με άμεσο τρόπο με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Περισσότερα ΕΔΩ