Σύμφωνα με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Επαγγελματικής Δραστηριότητας του ΕΕΑ για τον Απρίλιο, προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στατιστικά

και συγκριτικά στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία αξίζει να μελετηθούν και να αναλυθούν με προσοχή.

Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι- σταθερά πλέον- οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις διαγραφές, δείγμα ότι υπάρχει μεγαλύτερη «κινητικότητα» στο επιχειρείν και κατατάσσεται στα θετικά σημεία.

Αξιοσημείωτο όμως είναι επίσης ότι από τις εγγραφές η πλειοψηφία τους αφορά ατομικές επιχειρήσεις, δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά και της πρόθεσης να ασχοληθεί κάποιος με μία έστω μικρή επιχείρηση, στην προσπάθεια να εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα.

Επιγραμματικά, ορισμένα από τα στοιχεία :

  • Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου, τον Απρίλιο του 2019 οι εγγραφές ανήλθαν στις 624 και οι διαγραφές στις 282. Τον αντίστοιχο περσινό μήνα καταγράφηκαν 579 εγγραφές και 307 διαγραφές.
  • Σχετικά με τη νομική μορφή των εγγραφών, η μερίδα του λέοντος ανήκει στις ατομικές επιχειρήσεις με 63,14% (394 ατομικές). Ακολουθούν οι ΙΚΕ με 16,51% (103).
  • Η μεγαλύτερη κινητικότητα για τον Απρίλιο του 2019 καταγράφεται στις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης με 111 εγγραφές και 62 διαγραφές, ακολουθεί το Λιανικό Εμπόριο με 92 εγγραφές και 80 διαγραφές.

Στο αρχείο που ακολουθεί υπάρχουν ακόμα περισσότερα συγκριτικά στοιχεία που δείχνουν τάσεις και την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτή καταγράφεται από την ανάλυση του Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.