Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα δυτικά της Αθήνας, τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν έντονα φήμες

που θέλουν Αντιδήμαρχο να «πριονίζει» την καρέκλα του δημάρχου προς όφελος ανεξαρτητοποιημένων συναδέλφων; Ο Αντιδήμαρχος, σε αντίθεση με τα άλλα στελέχη της παράταξης που διαφοροποιήθηκαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν, ο ίδιος δεν έχει εκδηλωθεί δημόσια ακόμα... Οι πληροφορίες όμως τον θέλουν να δραστηριοποιείται έντονα μέσα στην πόλη, για να «μετρήσει» την πιθανότητα να αλλάξει στρατόπεδο και να πάει με αυτούς που διαφοροποιήθηκαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν.