"Πολίτες για τον Κορυδαλλό"
προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου "Αίτημα για τη δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν μέσω διαδικτύου τις συνεδριάσεις του

δημοτικού συμβουλίου. Αγαπητή πρόεδρε, Δεδομένου ότι η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του/της προέδρου και της ολομέλειας του, σας δηλώνουμε ότι η παράταξη μας είναι υπέρ του δικαιώματος και της δυνατότητας των πολιτών να παρακολουθούν, για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση τους, ελεύθερα και ζωντανά μέσω διαδικτύου τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Κορυδαλλού. Επομένως συμφωνούμε με το αίτημα της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Ο επικεφαλής

Γρηγόρης Κ. Γουρδομιχάλης"