Το Τμήμα Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού

ανακοινώνει τη λειτουργία Ιατρείου Μνήμης στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ». Στο Ιατρείο Μνήμης του Δήμου Κορυδαλλού, το μόνο που λειτουργεί σε κοινοτικό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, προσφέρεται δωρεάν έλεγχος της μνήμης. Ο έλεγχος, που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Δήμου, γίνεται μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της νοητικής, λειτουργικής και συναισθηματικής κατάστασης του εξεταζόμενου. Ο έλεγχος αφορά σε άτομα άνω των 60 ετών. Η λειτουργία του ιατρείου, η αποδοχή του οποίου αποδεικνύεται από την πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα του με περισσότερα από 360 άτομα να έχουν ωφεληθεί από τις προληπτικές υπηρεσίες του μέχρι σήμερα, ενισχύεται με την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Νευρολόγου. Συγκεκριμένα, μετά από θετική και άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης του Κέντρου Υγείας Νίκαιας σε σχετικό αίτημα της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Κωτσίδου, εξασφαλίσθηκε η παρουσία Ιατρού Νευρολόγου, με δυνατότητα εξέτασης και συνταγογράφησης, την 2 η Πέμπτη κάθε μήνα. Παράλληλα, λειτουργούν κάθε Παρασκευή τρεις ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, στις οποίες πραγματοποιούνται ασκήσεις ενδυνάμωσης της μνήμης, της οπτικοχωρητικής ικανότητας, της γλωσσικής ευχέρειας και των εκτελεστικών λειτουργιών. Οι ομάδες συντονίζονται από εξειδικευμένη επαγγελματία υγείας του Δήμου κι αποτελούνται αποκλειστικά από άτομα που έχουν αξιολογηθεί από το Ιατρείο Μνήμης. Όλες οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Κορυδαλλού με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, κι αποσκοπούν στην προσπάθεια να καταστεί ο Δήμος Κορυδαλλού μια Φιλική Κοινότητα για την Άνοια. Το Ιατρείο Μνήμης του Δήμου Κορυδαλλού λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία, Ξενοφώντος και Πελοπίδα 5. Πληροφορίες- ραντεβού, τμήμα Προστασίας Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, 2132129311.