Εν όψει της θερινής περιόδου και με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας

από την μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ξεκινήσει από 15/05/2021 την εκτέλεση του «Προγράμματος Ελέγχου και Αντιμετώπισης Κουνουπιών». Το πρόγραμμα διαρκεί από 15/05/2021 έως 31/12/2021 και περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ασφαλείς εφαρμογές με εγκεκριμένα σκευάσματα -προνυμφοκτόνα και ακμαιοκτόνα- σε όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων της πόλης, που είναι και οι κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος και παρακολούθηση του πληθυσμού των κουνουπιών (με τοποθέτηση παγίδων ενήλικων κουνουπιών και με δειγματοληψίες προνυμφών).