Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη προχωρά σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή μέσω της δημιουργίας «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου»
Open Mall. Με στόχο την υλοποίηση του έργου, ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος
Μαραγκάκης συναντήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) κ. Βασίλη Κορκίδη .
Το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» αφορά στην υλοποίηση ενός
συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων στην εμπορική περιοχή του Δήμου. Στόχος
είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή
αυτή, μέσα από πλήθος δράσεων αναβάθμισης και αύξησης της ελκυστικότητάς της, τόσο για τους
κατοίκους του Δήμου, όσο και για τους επισκέπτες του.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης επισημαίνει:
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βασίλη Κορκίδη , συζητήσαμε στρατηγικές υλοποίησης του Open Mall
στην πόλη μας με στόχο την τόνωση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη εμπορικής κίνησης. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για τον Δήμο μας που θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η επιτυχία του βασίζεται στη συνεργασία των
επιχειρήσεων με το επιμελητήριο και τον Δήμο μας . Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου συνδυάζει την
εμπορική δραστηριότητα με την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων της πόλης μας και την
αλληλεπίδρασή τους με τους καταναλωτές».

Μετά από τη συνάντηση , ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Είναι μεγάλη η αξία και η σημασία που έχουν τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου για τη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα. Μέσα από τις συνεργατικές δομές που προβλέπονται και απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπαίνει σε μια νέα εποχή και συμβάλλει
καθοριστικά στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για κάθε πόλη, όπως αυτής του Δήμου
Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη. Η αναγέννηση των επιχειρηματικών κέντρων των πόλεων, που συζητήσαμε με
τον φίλο Δήμαρχο Κώστα Μαραγκάκη, είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε, το αρμόδιο τμήμα
μελετών του Ε.Β.Ε.Π. να διενεργήσει έρευνα για την «Οικονομική Γεωγραφία» που θα αποτυπώνει
το σύνολο της επιχειρηματικότητας στον αστικό ιστό της πόλης».

Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ως Δικαιούχος, και το Εμπορικό
& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), ως Συνδικαιούχος, για λογαριασμό του τοπικού
Εμπορικού Συλλόγου. Ειδικότερα, στο πλαίσιό του, ο Δήμος υλοποιεί δράσεις βελτίωσης και
αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, ενώ το Ε.Β.Ε.Π. έχει αναλάβει την αναβάθμιση της
λειτουργικότητας και αισθητικής των προσόψεων των τοπικών επιχειρήσεων και την προβολή της
οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή, μεταξύ άλλων, και με την υιοθέτηση
και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, με
εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης εντός του β' τριμήνου του τρέχοντος έτους.