Προεκλογικά έλεγα ότι το όραμά μας για την πόλη που θέλουμε να ζούμε, περικλείεται σε ένα «τρίπτυχο»: Νέες τεχνολογίες – εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του

περιβάλλοντος.

Το πρώτο μεγάλο έργο που ανακοινώνουμε μετεκλογικά, είναι η τοποθέτηση υπόγειων – βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων. Πρόκειται για μια λύση που εμπεριέχει και τους τρεις παραπάνω στόχους που θέσαμε!
Είμαστε περήφανοι γιατί αξιοποιούμε τα πιο σύγχρονα μέσα που παρέχει σήμερα η τεχνολογία για να αποσυμφορήσουμε από τα σκουπίδια την πόλη, ξεκινώντας από τα πιο εμπορικά και πυκνοκατοικημένα σημεία της.
Το μεγάλο αυτό έργο ξεκίνησε από την πλατεία Δ. Κουμπάκη και θα συνεχιστεί και σε άλλα σημεία.
Τα νέα βυθιζόμενα συστήματα με μηχανισμό διαβαθμισμένης συμπίεσης, μπορούν να συμπιέζουν πάνω από 10m3 απορριμμάτων σε έναν κοινό κάδο αποκομιδής των 1100 lt. Λειτουργούν ρομποτικά με αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν πότε πρέπει να αρχίσει η συμπίεση των απορριμμάτων, ενώ η χωρητικότητά τους μπορεί να υπερδεκαπλασιαστεί μετά την συμπίεση. Με τον τρόπο αυτό, κερδίζουμε σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση των πόρων αποκομιδής και την όχληση που προκαλούν τα απορριμματοφόρα. Επιπλέον, πρόκειται για σημαντική λύση ανακύκλωσης, αφού τα νέα συστήματα με την λειτουργία της διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορούν να διαχειριστούν όλα τα είδη απορριμμάτων (σύμμεικτα, γυαλί, μεταλλικά, pet πλαστικά, βιο-απόβλητα, βρώσιμα λίπη, ηλεκτρικές συσκευές κλπ).
Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των νέων βυθιζόμενων συστημάτων, θα κάνουμε πιο αναλυτική παρουσίαση του μεγάλου αυτού έργου για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.