Έως και τις 12 Αυγούστου 2022, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής στα Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για την περίοδο 2022-2023 από τους νόμιμους εκπροσώπους
παιδιών σχολικής ηλικίας που επιθυμούν την φιλοξενία των παιδιών τους στις αντίστοιχες δομές του
Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr με τη χρήση
των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) εντάσσονται στη δράση “Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλη-
σης” (πρώην πρόγραμμα εναρμόνισης). Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και στοχεύουν
στην ελεύθερη πρόσβαση παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργι-
κής απασχόλησης για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας. Η υλοποίηση της δράσης αντιστοιχεί σε ένα
σχολικό έτος μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλί-
ου του 2023, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της “αξίας τοποθέτησης” (voucher) για τα ωφελούμενα
παιδιά που θα επιλεγούν.
Για την περίοδο 2022-2023 ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές
πρακτικές και οργανωμένες εξατομικευμένες και ομαδικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της σω-
ματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, θα προσφέρει τις ακόλου-
θες δραστηριότητες: Θεατρικό παιχνίδι, Γυμναστική, Pilates, Πινγκ-Πονγκ, ‘Μαλλιά κουβάρια’, Παιχνί-
δια με την Τέχνη, Μουσικοκινητική/Σύστημα Orff, Ζωγραφική, Χορωδία, και Λογοτεχνία.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και το χρονοδιάγραμμα γίνο-
νται σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ, στο οποίο
θα πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι για σχετική πληροφόρηση. Για την εξυπηρέτηση των Αι-
τούντων λειτουργεί από την ΕΕΤΑΑ τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-5214600 και e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Σημειώνεται ότι στη νέα δράση για την περίοδο 2022-2023 οι εν δυνάμει αιτούντες διευρύνονται στο
επίπεδο του “νόμιμου εκπροσώπου”, όπου “νόμιμος/η εκπρόσωπος” ορίζεται ο γονέας ή το πρόσωπο
που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ωφελουμένου, ο ανάδοχος γονέας, ο επίτροπος ή ο
συμπαραστάτης, ή το πρόσωπο που έχει τη φροντίδα ΑΜΕΑ.
Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι νόμιμοι εκπρόσωποι θα
πρέπει να μεταβούν στη ΔΗΚΕΝΙΡ (Κύπρου 7, Ρέντης) την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου από
τις 11:00 το πρωί έως 6 το απόγευμα μαζί με το voucher, τους κωδικούς Taxisnet και ταυτότητα/δια-
βατήριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ. Για τυχόν απορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2104819007 και 2104821555.
Αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, για πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνήστε με το κινητό 6978580927.
Η δράση με τίτλο “ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαί-
δευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” περιόδου 2022-2023 είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη
(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους. Η δράση έχει παιδοκε-
ντρικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των
βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και
σχολική ηλικία.
Υπεύθυνη ΚΔΑΠ Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Άννα Λιανοπούλου – Μητροπούλου
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρισης Νίκαιας Ρέντη