Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε άτομα Τρίτης Ηλικίας διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ.Ι. Ρέντη στο πλαίσιο του προγράμματος

“Όλοι μαζί μπορούμε και στη Γνώση”. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 5 έως 7 το απόγευμα, διαρκούν ένα μήνα και οι θεματικές ενότητες αφορούν στην εκμάθηση βασικών λειτουρ- γιών υπολογιστών, καθώς και στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, η οποία γίνεται μόνο με φυ- σική παρουσία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ.Ι.Ρέντη, ενώ λόγω περιορισμένων θέσεων τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και διεξάγονται στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην οδό Μπιχάκη 15 στον 1ο όροφο. Για περισσότερες πληρο- φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2104838374 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τη 1:30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8:00 το βράδυ.