Με πρωτοβουλία του Δήμου Περάματος όλοι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν Rapid Test,

κατόπιν σχετικής σύμβασης του Δήμου με διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Η διενέργεια των Rapid Tests θα πραγματοποιείται με βεβαίωση του Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Είναι αδιανόητο η μέση οικογένεια και ιδιαίτερα οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα για τη διενέργεια Rapid Tests, καθώς η κυβέρνηση αφενός μεν επιβάλλει -και σωστά- τον συχνό έλεγχο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μεριμνά για την κάλυψη του κόστους. Έως σήμερα οι μαθητές προκειμένου να υποβληθούν σε Rapid Test αναγκάζονταν να μεταβαίνουν σε δημόσιες δομές, που βρίσκονται αρκετά μακριά από το Δήμο, με αποτέλεσμα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών τους, απλώνει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, στηρίζοντας εν τοις πράγμασι τους συνδημότες μας και την εκπαιδευτική κοινότητα.