Ξεκίνησε στις 11/4/2019, η διανομή κάδων κομποστοποίησης στην πόλη των Αγίων Θεοδώρων από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Σωτήρη Πέρρα και

τον Αντιδήμαρχο Αγίων Θεοδώρων Σπύρο Ράτη, στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή όλων σε προγράμματα ανακύκλωσης, την ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και τη μείωση των απορριμμάτων.Το πρωί 12/4/2019 στις 10.00, έγινε διανομή κάδων στο Θώδειο στάδιο στο Λουτράκι.


 perahoragr.blogspot