Με ευθύνη προς τους συνδημότες μας, στην αξιοποίηση και διαφάνεια του δημοσίου χρήματος,

εγώ και η παράταξη μας παρεμβαίνουμε ως οφείλουμε, ώστε να σταματήσει η κατασπατάληση από δήμαρχο και αντιδημάρχους...που αναθέτουν κατά βούληση προμήθειες σε ανάδοχους με απευθείας αναθέσεις χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν άλλοι επαγγελματίες. Αλήθεια πόσο ηθικό είναι οι αντιδήμαρχοι της φωτό . νά συντρωγουν στη Μονεμβασιά με προμηθευτές και εργολάβους απευθείας αναθέσεων τζίρου εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας.

Στο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων , και αυθαιρεσίας είμαστε άγρυπνοι φύλακες με καθημερινό έλεγχο, και καλούμε όλους τους πολίτες οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη τους να μας το καταθέτουν. Οι αντιδήμαρχοι δεν νοείται να επιλεγούν προμηθευτές και εργολάβους της αρεσκείας τους... Ο αρμόδιος υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη της απαιτούμενη μελέτης προμήθειας, και ενώπιον του και μόνο, θα προσκομίζονται οι επίσημες κλειστές προσφορές των ενδιαφερομένων, και μόνο βάση αυτών θα επιλέγεται η οικονομικότερη προσφορά.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα μας βρουν σύμμαχους σε παρεμβάσεις που αφορούν την εργασία τους, όμως καταθέτουμε ότι θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες ότη κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος.