Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει χαρακτηριστεί από τον πρωθυπουργό το 2019 ως «υγειονομική βόμβα» που κάθεται επάνω της όλη η Αττική. Μάταια όμως θα περίμενε κανείς μια συνέπεια μεταξύ του κου Μητσοτάκη πριν και μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας. Προσφάτως αναρτήθηκε η υπ’ αρ. 282/29.11.23 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών εξεύρεση και προετοιμασία νέου χώρου ταφής, όγκου τουλάχιστον 10 εκ. κ.μ. Το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με την ωρίμανση και υλοποίηση νέου χώρου διάθεσης υπολειμμάτων και την «βελτιστοποίηση αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων ή/και υπολειμμάτων».

Ταυτόχρονα, με τη χρονική επέκταση της λειτουργίας του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και του αποτεφρωτήρα των υγειονομικών αποβλήτων, ο ΕΔΣΝΑ προσπαθεί να επιβάλλει την de facto λειτουργία της εγκατάστασης της Φυλής, για τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμη. Με άλλα λόγια, δρομολογείται ακόμα μια εγκατάσταση ταφής απορριμμάτων στην Φυλή, που διευκολύνει την επιμόλυνση αστικών απορριμμάτων από βιομηχανικά απόβλητα και στη συνειδητή διατήρηση των πρώτων σε σύμμεικτη μορφή, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούνται σε συγκεντρωτικές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Οι καταστροφικές συνέπειες αφορούν την χωρίς έλεγχο διάχυση επικίνδυνων αποβλήτων, τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, τη δημιουργία τεράστιων χώρων ταφής. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) δυναμικότητας 2.000 τόνων την ημέρα, μέσα στην εγκατάσταση της Φυλής, σε περιοχή του αποκατεστημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων, συνολικής έκτασης 82,6 στρεμμάτων. Όλα τα ανωτέρω συντείνουν στην διαχρονική επιβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που από το 2014 χαρακτήρισε την εγκατάσταση στη Φυλή ως «μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου» για τις επόμενες τρεις γενιές.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

- Τι ενέργειες θα κάνει προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή της Φυλής, δεδομένου του βαρύνοντος φορτίου αποβλήτων που διαχειρίζεται, και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής από εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας απορριμμάτων;

- Πως ο επικείμενος διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ προστατεύει τη Φυλή από το να συνεχίσει να αποτελεί το ανεπιθύμητο «αποθετήριο» όλου του λεκανοπεδίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευτυχία (Έφη) Αχτσιόγλου

Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος