Προστασία του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή και έλεγχο των καταγγελιών, για εκσκαφές,

κοπές δέντρων και αυθαίρετες κατασκευές στον χώρο, ζητούν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, με επικεφαλής τον Νίκο Παππά, κατέθεσαν ερώτηση που απευθύνουν στους υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή αποτελεί έναν σπουδαίο και σπάνιο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου, που βελτιώνει τον κρίσιμο δείκτη ποιότητας ζωής, αλλά κυρίως της υγείας των κατοίκων. Η υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τέτοιων χώρων πρασίνου, αλλά και τη δημιουργία νέων, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη», σημειώνουν οι βουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση και αναφέρονται σε καταγγελίες της επιτροπής κατοίκων ότι «το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή βρίσκεται έρμαιο αυθαίρετων παρεμβάσεων ιδιωτικών συμφερόντων υπό την απάθεια, αν όχι τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων».

Στην ερώτηση γίνεται μνεία σε γραπτή αναφορά της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή προς τη Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Αθηναίων και προς υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Χωματουργικές εργασίες εντός του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων», στην οποία καταγγέλλονται εργασίες και κατασκευές εντός του πάρκου (στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων) και πιο συγκεκριμένα σε έκταση, τμήμα της οποίας ανήκει στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και χωματουργικές εργασίες, με εκσκαφές και κοπές δέντρων.

Επίσης, καταγγέλλεται η δημιουργία αυθαίρετων κατασκευών, όπως περιφράξεις, στέγαστρα, καντίνα, κά. Όπως εξάλλου επισημαίνουν, το Μητροπολιτικό Πάρκο προστατεύεται νομοθετικά από το Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων, (ΦΕΚ 187/Δ/2011)», στο οποίο κυριαρχεί η χρήση του κοινόχρηστου Πρασίνου και η απαγόρευση -στον πυρήνα του Πάρκου- δόμησης νέων κτηρίων και κυκλοφορίας οχημάτων. Σημειώνουν εξάλλου ότι για τη διαχείριση και προστασία της περιοχής, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει και είχε προετοιμάσει, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, τη συγκρότηση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων που θα αναλάμβανε τη διοίκηση και διαχείριση της περιοχής, με στόχους την προστασία και οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και την δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών με ήπιες δραστηριότητες δασικής και αστικής αναψυχής και αθλητισμού.

Με την ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, οι δύο υπουργοί, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, καλούνται να απαντήσουν:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται και πότε αναμένεται να υποβληθεί το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) του ευρύτερου και συνολικού σχεδιασμού του πάρκου, όπως προβλέπει το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που πρέπει να καταρτίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

2. Αν θα διασφαλίσουν ότι στον σχεδιασμό του ΜΠΓ θα τηρηθούν οι βασικές αρχές της μελέτης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, βάσει του οποίου συντάχθηκε το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, και θα υιοθετήσετε τις προτάσεις των κατοίκων;

3. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν, ως επικεφαλής των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να τηρηθεί η έννομη τάξη εντός του χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, με κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και περιφράξεων, κά, αλλά και να διασφαλίσουν την τήρηση της νομιμότητας κατά την έκδοση νέων αδειών από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Αθηναίων;

4. Ποια είναι η συμβατότητα των πορισμάτων και των προτάσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού με τα έργα και τις παρεμβάσεις που καταγγέλλονται και εκτελούνται;