Τη σύσταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού στον υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπει τροπολογία

που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Η Επιτροπή θα έχει αρμοδιότητα τον άμεσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δράσεων του υπουργείου.

Με την ίδια τροπολογία, τροποποιείται το άρθρο 99 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022) και ορίζεται ότι εφεξής, τα υποχρεωτικά έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης των μελών των Συμβουλίων Επιθεώρησης και των επιθεωρητών των δικαστικών λειτουργών διοργανώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της δικαιοδοσίας του επιθεωρητή. Το νομοσχέδιο για τη λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας εισάγεται σήμερα Τετάρτη στην ολομέλεια, προς συζήτηση και ψήφιση.