Το στόχο της κυβέρνησης  να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους,

διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και εξασφαλίζοντας καθημερνά την εμπιστοσύνη τους, καταγράφει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας ότι ζητούμενο είναι να καταργηθεί ακόμα και η ψηφιακή γραφειοκρατία.

Τονίζει δε ότι επιδίωξη είναι ο πολίτης να μην είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει πιστοποιητικά στο κράτος -έστω και ψηφιακά- αλλά αντίθετα οι δημόσιες υπηρεσίες να τα αναζητούν από μόνες τους, χάρη στη διασύνδεση των ψηφιακών δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό προαναγγέλει και την κατάργηση μιας σειράς πιστοποιητικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην κατάργηση και της ψηφιακής γραφειοκρατίας.

 

Πηγή: news.makedonias.gr