Με Κάρπα σε μωρά και ενήλικες, αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών και εκπαίδευση

στις βασικές πρώτες βοήθειες και την σωματική υγιεινή ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπαίδευση των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Δομή του Σχιστού, στη θεματική ενότητα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πολύτιμη υπήρξε η συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τους  «Γιατρούς του Κόσμου» (Medicines du Monde-GR), που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης προσφύγων στις έκτακτες ανάγκες υγείας, με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αποφασιστική υπήρξε η συμβολή του μέλους του Δ.Σ. των «Γιατρών του Κόσμου» Γιώργου Κασσάρα, ταξιάρχου Π.Α ε.α., γιατρού χειρουργού, Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ και της παθολόγου γεροντολόγου Αθηνάς Γκρέκα, επιστημονικής υπεύθυνης του Κοινωνικού Πολυιατρείου των «Γιατρών του Κόσμου».

Η Δομή του Σχιστού, όπου διαβιούν οι περισσότεροι ευάλωτοι στη χώρα, διαθέτει πλέον 37 εκπαιδευμένους πρόσφυγες (19 γυναίκες, 17 άνδρες και 3 εξαιρετικά ευάλωτους) που είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να συμβάλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, παραδόθηκαν στον διοικητή υλικά χρήσιμα για το ιατρείο της Δομής.

Η εκπαίδευση των προσφύγων στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην προστασία της υγείας της κοινότητας αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ένταξης και διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην ένταξη σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι πρόσφυγες συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία, γεγονός στο οποίο συνέβαλε με αποτελεσματικότητα ο Διοικητής της Δομής, Θωμάς Παπακωνσταντίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της προστασίας της ζωής. Για την πραγματοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα των «Γιατρών του Κόσμου».

Όλα τα προγράμματα ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Τομέας Ένταξης), που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της αρμόδιας για την Ένταξη, τους ευάλωτους πολίτες και τα ασυνόδευτα ανήλικα υφυπουργού κ. Σοφίας Βούλτεψη, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και Γενική Συντονίστρια την Αρχιπύραρχο Δόκτορα Καλλιόπη Σαΐνη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.