Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με ομόφωνη απόφαση του στις 15/12 εξέδωσε ψήφισμα

κατά της τροποποίησης της υπ’αρ.126119/8-2-2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Μεταμόρφωση – Υλίκη» (όπως ισχύει), ως προς: α) τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του Α/Κ Βαρυμπόμπης, β) τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο των οδών Ελαιών και Ερμιόνης του Δήμου Κηφισιάς, γ) την προσαρμογή/συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο (Αρ.πρωτ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70928/4601-2/11/2021 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας).