Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θέτει σε διαβούλευση την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη σταδιακή μείωση των απορριμμάτων που παράγουμε αλλά και την προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Στο επικαιροποιημένο σχέδιο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο δεκαετίας, αποτυπώνονται τα μέσα και οι πόροι που διαθέτει ο δήμος για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και οι δράσεις για το επόμενο διάστημα. «Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου μπορεί ο καθένας από εμάς να διατυπώσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του ή ακόμη και να προτείνει νέες δράσεις, ώστε από κοινού να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας για το αύριο», τόνισε ο δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος.