Στην κοπή πίτας του Δήμου Πεντέλης ο Δήμαρχος Δημήτρης Καψάλης Στεργίου ανέφερε στην ομιλία του , ότι με σκληρό καθημερινό και εναετή αγώνα συνέπειας και

προσφοράς εγκαταστήσαμε έναν Δήμο αξιοπρέπειας και σεβασμού από όλους με οικονομική αυτάρκεια στο δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που ζούμε και υποδειγματική διοικητική πορεία. Τελειώνοντας μαζί με τις ευχές του μας πέρασε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα!!! Το πολύ κακό 2018 πέρασε αφήνοντας πίσω του καταστροφή , θάνατο και κενό εξουσίας.Τι δίδαξε τι άλλαξε δεν ξέρω,πιστεύω τίποτα ,ελπίζω πολλά.Ευχές και Ελπίδα για μια άλλη καλλίτερη χρονιά που οι κοινωνίες θα επιλέγουν τις εξουσίες τους με βάση το συμφέρον τους,την αξιοκρατία την καθαρότητα και την αυτοδημιουργία και όχι με βάση το κόμμα,τον φίλο το καλό παιδί...