Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ με την με αρ.20045/16.01.2019 απόφασή του, αποφάσισε την παραλαβή του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του

οικισμού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Πεντέλης.

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και τα στάδια της παραλαβής και ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών είναι η 1η Μαρτίου 2019.

Ένα χρόνιο πρόβλημα της Δ.Κ. Πεντέλης επελύθη μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου σε συνεργασία με τον συμπολίτη μας Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κο Ιωάννη Μπενίση και τις άοκνες ενέργειες των υπηρεσιακών παραγόντων Δήμου-ΕΥΔΑΠ και του πρώην Προέδρου του Συλλόγου «Άγιος Δημήτριος» και Δημοτικού Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Μωραΐτη.