Ο Δήμος Κρωπίας διενεργεί, σε ετήσια και περιοδική βάση, ελέγχους ποιότητας των νερών κολύμβησης σε βασικές παραλίες του (Λουμπάρδα, Αγία

Μαρίνα, Νησί Ντούνη- Σκαλάκια, Άγιος Δημήτριος) από αξιόπιστο πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης. Σύμφωνα και με τις φετινές μετρήσεις και ελέγχους του 2021 οι παραλίες μας είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Οι συνήθεις φήμες προς το αντίθετο είναι ανυπόστατες. Οι δε συνήθεις… μετρήσεις «περί ακαταλληλότητας», σε 2 από τις 7 παραλίες μας, που ανακοινώνονται από ανεξάρτητους φορείς, δεν πληρούν τους όρους της αμερόληπτης δειγματοληψίας, δεν έχουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και αποτελούν περισσότερο μέσα πίεσης προς Δήμους για συνεργασία μαζί τους…Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε τους πολίτες μας ότι τα νερά κολύμβησης των παραλιών μας είναι καθαρά και εντός των επιτρεπτών τιμών. Επιτηρούμε τις παραλίες και αν αντιληφθούμε τοπική ρύπανση άμεσα ενημερώνουμε το Λιμενικό Σώμα και φυσικά το Δήμο Κρωπίας.