Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) ηλικίας 5-12 ετών αποτελούν ΔΩΡΕΑΝ παροχή της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) στους δημότες και κατοίκους της πόλης μας.

Πληροφορίες-εγγραφές καθημερινά 14:00-19:00.Τηλ.210-602896.