Επιστρέφονται από σήμερα Πέμπτη άδειες οδήγησης, πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν για την άσκηση του εκλογικού

τους δικαιώματος την Κυριακή.
Η επιστροφή ισχύει μόνον για παράνομη στάση και στάθμευση, όμως εξαιρούνται όσοι είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε ράμπες ή θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία
Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και σήμερα.
Προϋπόθεση για την επιστροφή των εν λόγω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.