Η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. της οικογένειας Κουμάνταρου πρόσθεσε δύο νέα

νεότευκτα αδελφά φορτηγά πλοία μέσα στο 2020. Πρόκειται για το M/V Desert Honour και το M/V Desert Virtue ναυπηγήθηκαν με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εταιρείας.

Ναυπηγήθηκαν στην Ιαπωνία, στο I-S Shipyard του Imabari Group.

Το M/V Desert Honour είναι χωρητικότητας 63.553 DWT και το M/V Desert Virtue 63.462 DWT. Και τα δύο πλοία ενεγράφησαν στο ελληνικό νηολόγιο.