Η αγορά αργού πετρελαιοφόρου αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου άνοδο στις τιμές, με την αγορά ναύλωσης VLCC να φτάνει σε ύψος που δεν έχει φανεί πριν.

  Ταυτόχρονα, οι τιμές VV για τα αργυρά δεξαμενόπλοια όλων των ηλικιών αυξάνονται.  Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ποσοστιαία αύξηση των τιμών VLCC από τις αρχές Οκτωβρίου και υπογραμμίζει την ανάγκη για αντιδραστικές αλγοριθμικές εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας και σημαντικής αλλαγής.

Έχουμε συγκεντρώσει τα παρακάτω στοιχεία για να αναλύσουμε τη δραστηριότητα των σκαφών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αλλαγής.